Sosyal Medya ve Uygulama Gelirlerine Getirilecek %15’lik Vergi Mecliste Görüşülüyor

Sosyal Medya ve Uygulama Gelirlerine Getirilecek %15’lik Vergi Mecliste Görüşülüyor

youtuber vergi düzenlemesi

Sosyal Medya ve Uygulama Gelirlerine Getirilecek %15’lik Vergi Mecliste Görüşülüyor

 

Sosyal medya üzerinden para kazananlar için yeni dönem başlıyor.  YouTube başta olmak üzere, geliri 650 bin lirayı aşanlar beyanname verecekler. Böylece kazançlarından yüzde 15 vergi alınacak. Geliri 650 bin TL’nin  olanların ise beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma yükümlülüğü olmayacak.

Sosyal medyada gelir elde edenlere yönelik bir dizi yeni vergi uygulamasını içeren 64 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getiriliyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Youtuber’ların kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, kayıtlı olarak faaliyette bulunanların şu anda kazançları üzerinden ödedikleri verginin yüzde 16- 17 civarında olduğunu, yüzde 15’lik stopajın da buna göre belirlendiğini belirterek, oranın yüksek belirlenmesi durumunda bu kişilerin yurtdışında faaliyette bulunabildiklerini kaydetti.

Yasa teklifiyle 650 bin liraya kadar getirilen istisnanın gerçek kişiler için geçerli olduğunu anlatan Şenyurt, kişinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiği bilgisini de verdi. İstisnadan yararlanabilmesi için bankada hesap açılması gerektiğini, yurtdışındaki bir bankada açılan hesabın istisna kapsamında olmayacağını anlatan Şenyurt, Maliye’nin açılan o hesabı takip etmesine imkan verecek bir sistem olacağını belirtti.

 

 

 

Toplam Puan
Sosyal Medya ve Uygulama Gelirlerine Getirilecek %15’lik Vergi Mecliste Görüşülüyor YAPILAN YORUMLAR